ลงทะเบียนใช้งานระบบเว็บแทร็กกิ้ง

* [3-20 ตัวอักษร] ภาษาอังกฤษ,ตัวเลขและ _ . @ เท่านั้น
* [3-20 ตัวอักษร] ภาษาอังกฤษ,ตัวเลขและ _ . @ เท่านั้น
* ไฟล์รูปภาพหรือ PDF ไม่เกิน 2 MB. การขอภาพเอกสาร ภ.พ.20 นี้เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช้เจ้าของสินค้าตัวจริง
* ไฟล์รูปภาพหรือ PDF ไม่เกิน 2 MB.
เลือกช่องทางตอบกลับการลงทะเบียน

หมายเหตุ: หากภาพเอกสารไม่ถูกต้องตามความต้องการของระบบ การลงทะเบียนอาจล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์

เกี่ยวกับการลงทะเบียน

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการเข้าใช้งานกรุณาติดต่อ
โทรศัพท์ : 081-734-5089
Line :