ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Tracking


* เฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น a-z,A-Z,0-9 ห้ามเว้นวรรค

* เฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น a-z,A-Z,0-9 ห้ามเว้นวรรค

* สำคัญมาก

สอบถามข้อมูลการใช้งาน

หากท่านพบปัญหาในการใช้ระบบ B&W Web Tracking กรุณาติดต่อได้ที่
- โทรศัพท์ 08-1734-5089 (คุณวิชัย)

เกี่ยวกับการลงทะเบียนระบบ Tracking

  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าจำนวนมากซึ่งเป็นลูกค้าในนามบริษัท จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช้งานระบบ และเพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของท่าน เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนเปิดให้บริการ

ข้อตกลงการใช้งานระบบ Tracking

  • กรุณากรอกข้อมูลจริงในการลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของท่านเอง
  • หลังจากลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนถึงท่าน และระบบจะขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนการใชงานระบบอีกครั้ง (รายการเอกสารจะอยู่ในอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน)
  • เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของท่าน จะต้องไม่บอก ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบ และ รหัสผ่าน ของท่านแก่ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ Tracking

133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Copyright © 2010. Blue&White Logistics Company Limited