บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
BLUE & WHITE LOGISTICS
เราให้บริการด้านโลจิสติกส์มากว่า 30 ปี
กลุ่มบริษัท บลูแอนด์ ไวท์ แรกเริ่มก่อตั้งจาก บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ 1989 จำกัด โดย คุณปัญญา เศรษฐโภคิน และคุณวรรณ์ธิรา บุญพลอยเลิศ เมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังลูกค้าปลายทาง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เปิดให้บริการกระจายสินค้าไปยังโมเดิร์นเทรด โดยเริ่มเป็นผู้ให้บริการกระจายสินค้าให้กับ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการนำระบบกระจายสินค้าแบบ Cross Docking มาใช้ในงานด้านการขนส่งจนถึงปัจจุบัน
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการขยายธุรกิจการขนส่งสินค้าเข้าร้านค้าโชห่วยทั่วประเทศ ให้บริการโดย บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
และในปี พ.ศ. 2553 ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท สหะสัมพันธ์ ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกระจายสินค้า เข้าร้านค้า 20 จังหวัด ทั่วภาคอีสานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังขยายงานด้านการบริหารคลังสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
BLUE & WHITE LOGISTICS
เราให้บริการด้านโลจิสติกส์มากว่า 30 ปี
วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้ใช้บริการ

พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
  2. พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะในด้านการทำงาน และมีความเป็นอยู่ที่ดี
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  4. สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  5. พัฒนาธุรกิจและบริการในเชิงกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
  6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเจริญเติบโตทางธุรกิจ
Responsive image
ใบรับรองคุณภาพ

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click