บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
B&W
Express
บริการรับ - ส่งสินค้า และพัสดุด่วนทั่วประเทศ

Blue & White Express เป็นการให้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้รูปแบบการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ คุ้มค่าคุ้มราคา ด้วยความพร้อมของศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ยานพาหนะสำหรับขนส่งกระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการนำระบบ “Mobility Logistics Solution” เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงทุกขั้นตอนการขนส่ง ซึ่งระบบดังกล่าวลูกค้าจะสามารถทราบรายงานสถานะจัดส่งสินค้า และข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ เรามุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click