บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
คำนวณค่าบริการขนส่งสินค้า
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 • สินค้าสูญหาย หรือเสียหาย โปรดนำใบเสร็จรับเงินมาทวงถามภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดทางผู้ขนส่งไม่รับผิดชอบ
 • กรณีสินค้าสูญหาย หรือเสียหาย ที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท จะชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อบิล
 • ความเสียหายที่ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องชดใช้ เช่น
  • สินค้าอายุสั้น บูด เน่า ปลายทางไม่รับ
  • กระจก แก้ว กระเบื้อง พลาสติก หรือ สินค้าที่เปราะบาง แตกหักง่าย
  • สินค้าในกล่องขาดบรรจุ ไม่ครบจำนวน เสียหาย จากโรงงานผู้ผลิต
อัตราค่าบริการกรณีสินค้าคืน
 • สินค้าสูญหาย หรือเสียหาย โปรดนำใบเสร็จรับเงินมาทวงถามภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดทางผู้ขนส่งไม่รับผิดชอบ
 • กรณีสินค้าสูญหาย หรือเสียหาย ที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท จะชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อบิล
 • ความเสียหายที่ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องชดใช้ เช่น
  • สินค้าอายุสั้น บูด เน่า ปลายทางไม่รับ
  • กระจก แก้ว กระเบื้อง พลาสติก หรือ สินค้าที่เปราะบาง แตกหักง่าย
  • สินค้าในกล่องขาดบรรจุ ไม่ครบจำนวน เสียหาย จากโรงงานผู้ผลิต
พื้นที่นัดรับสินค้า (ไม่สามารถจัดส่งถึงปลายทาง)
*** ลูกค้าปลายทางมารับสินค้าที่ศูนย์เท่านั้น ***

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click