บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
วันหยุดการรับสินค้า
บริษัท บลู แอนด์ ไวท์โลจิสติกส์ จำกัด ประจำสาขาพุทธมณฑล
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอแจ้งกำหนดวันปิดรับสินค้าในวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2567 เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งมีกำหนดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
  • กรณีการจัดส่งเข้า ศูนย์กระจาย CP ALL (7-11) ติดต่อสอบถาม เพื่อทำการวางแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรณีการจัดส่งเข้า ศูนย์กระจาย Lotus / ศูนย์กระจาย Makro / ศูนย์กระจาย Big C / ศูนย์กระจาย Tops ในปริมาณสินค้าจำนวนมาก ควรติดต่อสอบถาม เพื่อทำการวางแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สำหรับการส่งสินค้าเข้า ไทวัสดุ / ฟู้ดแลนด์ / Home Pro / Global House ที่มีกำหนดส่งของ PO ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ รบกวน ให้ทางลูกค้าที่ใช้บริการ ทำการขอเลื่อนกำหนดส่งใน PO ออกไปหลังวันเปิดงาน เพื่อป้องกันการปฏิเสธการรับสินค้าของผู้รับปลายทาง
  • สำหรับการส่งสินค้าเข้า Makro / Big C / Big C Extra ที่มีกำหนดส่งของ PO ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ รบกวนให้ทางลูกค้าที่ใช้บริการ นำสินค้ามาส่งที่ สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล ก่อนวันปิดรับสินค้า ล่วงหน้า 2 วัน
  • สำหรับการส่งสินค้าเข้า Big C ย่อย (สาขาต่างอำเภอ) ที่มีกำหนดส่งของ PO ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ รบกวนให้ทางลูกค้าที่ใช้บริการ นำสินค้ามาส่งที่ สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล ก่อนวันปิดรับสินค้า ล่วงหน้า 4 วัน
  • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ แผนกบริการลูกค้า 02-889-4881-8 และ 02-889-4819-21 และ มือถือ
  • การส่งสินค้าเข้าคลัง TD ตะวันแดง / คลัง CJ ทางบริษัทฯ จะขอเจรจาลูกค้าเรื่องรอบการส่งสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดวัน Booking ส่งสินค้าของผู้รับปลายทางอีกครั้งหนึ่ง และต้องส่ง PO ก่อนเพื่อทำการ Booking รอบส่ง

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click