บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
บริการรับ-ส่งสินค้าข้ามภาค

บริการรับสินค้าจากต่างจังหวัด ส่งไปยังปลายทางทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยให้บริการทั้งรายบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งปลายทางการจัดส่งสินค้าอาจเป็นรายบุคคล ร้านค้า บริษัท หรือห้างโมเดิร์นเทรด (เช่น สาขา Big C, สาขา Makro) ทั้งนี้เพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการปลายทางรายย่อย (SMEs หรือบุคคลทั่วไป) ที่อยู่พื้นที่ต่างจังหวัด และต้องการจัดส่งสินค้าไปทั่วประเทศ

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click