บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์

BLUE & WHITE LOGISTICS

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
CAREER

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

สถานที่ทำงาน
- สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑลสาย 5
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย / หญิง
- วุฒิ : ไม่จำกัด (อ่านออก เขียนได้)
- อายุ : 25 ปี ขึ้นไป + ประสบการณ์
- มีใบขับขี่ ส่วนบุคคล (กระบะ)
- พูดจาสุภาพ มารยาทดี
- หากมีประสบการณ์ + เด็กรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน
- สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑลสาย 5
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย / หญิง
- วุฒิ : ไม่จำกัด (อ่านออก เขียนได้)
- อายุ : 25 ปี ขึ้นไป + ประสบการณ์
- มีใบขับขี่ ท2. ขี้นไป (รถบรรทุก)
- พูดจาสุภาพ มารยาทดี
- หากมีประสบการณ์ + เด็กรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขอบเขตและหน้าที่
- วางแผนงานในการใช้ทรัพยากรเพื่อการขนส่ง บริหารจัดการสินค้าและจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้าปลายทางและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่
- นำเสนอขายงานบริการขนส่งของบริษัทฯ แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ
- การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- อายุ 30ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น excel ขั้นพื้นฐาน และแอพพลิแคชั่น Line
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
- สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ซื่อสัตย์ สุจริต

รายได้
- เป็นไปตามโครงสร้างบริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองได้

สมัครงานแบบออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครงานแบบออนไลน์ ผ่านทางปุ่ม "สมัครงานออนไลน์" ด้านล่างหรือ ส่ง Resume ของคุณมาที่
E-mail : info@bwlogistics.co.th

สมัครด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล : โทร. 02-889-4958, 087-154-7272
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ | เวลา 08.00 - 17.00น.

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click