บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ ศึกษาดูงานที่ บลู แอนด์ ไวท์
    ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จาก “วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ” สาขา โลจิสติกส์ ใน วันอังคาร ที่ 18 พ.ย.2557 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีการดำเนินการจัดให้เยี่ยมชม เกี่ยวกับด้านการบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ณ ชานชาลาที่ 4
วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ ศึกษาดูงานที่ บลู แอนด์ ไวท์
    ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จาก “วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ” สาขา โลจิสติกส์ ใน วันอังคาร ที่ 18 พ.ย.2557 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีการดำเนินการจัดให้เยี่ยมชม เกี่ยวกับด้านการบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ณ ชานชาลาที่ 4
วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ ศึกษาดูงานที่ บลู แอนด์ ไวท์
    ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จาก “วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ” สาขา โลจิสติกส์ ใน วันอังคาร ที่ 18 พ.ย.2557 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีการดำเนินการจัดให้เยี่ยมชม เกี่ยวกับด้านการบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ณ ชานชาลาที่ 4
วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ ศึกษาดูงานที่ บลู แอนด์ ไวท์
    ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จาก “วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย์ พณิชยการ” สาขา โลจิสติกส์ ใน วันอังคาร ที่ 18 พ.ย.2557 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีการดำเนินการจัดให้เยี่ยมชม เกี่ยวกับด้านการบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ณ ชานชาลาที่ 4

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click