บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
Tracking Service Mobile Application
ระบบติดตามสถานะสินค้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
3
ติดตามสถานะผ่านทาง Mobile Application Android
คู่มือการใช้งาน Blue & White Tracking Service Application
1. Download Blue & White Tracking Service Application โดยการพิมพ์ค้นหา "bwcs" หรือ Scan QR Code ด้านบน
2. เลือกการค้นหาจากเมนูด้านล่างมีทั้งแบบการพิมพ์ค้นหาด้วยเลขที่เอกสารรับสินค้า หรือ SCAN QR CODE
3. เมื่อทำการค้นหาสำเร็จแล้วจะพบกับข้อมูลแสดงสถานะการขนส่งสินค้าของลูกค้า


Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click