บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์

BLUE & WHITE LOGISTICS

ใบสมัครงานออนไลน์
Online Application Form

ใบสมัครงาน ข้อมูลเบื้องต้น

กรุณาระบุข้อมูลที่เป็นจริงและให้ครบถ้วน*

ข้อมูลในการติดต่อ
ข้อมูลส่วนตัว
รูปภาพ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษาล่าสุด

ประวัติการทำงาน
ตั้งแต่ เดือน
ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


บันทึกข้อมูล

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click