บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่<br>
    วัตถุประสงค์
    <ul>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น</li>
    </ul>

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่<br>
    วัตถุประสงค์
    <ul>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น</li>
    </ul>

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่<br>
    วัตถุประสงค์
    <ul>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น</li>
    </ul>

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่<br>
    วัตถุประสงค์
    <ul>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น</li>
    </ul>

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่<br>
    วัตถุประสงค์
    <ul>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น</li>
    </ul>

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click