บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์

พิธีส่งมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บลู แอนด์ ไวท์ ได้รับมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า หลังจากที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System ด้วยการเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อม Platform วิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จ พร้อมเชื่อมต่อกับ MEA EV Application แสดงข้อมูล ตำแหน่ง หรือ สถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวงTracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click