บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
วันหยุดการรับสินค้า
บริษัท บลู แอนด์ ไวท์โลจิสติกส์ จำกัด ประจำสาขาพุทธมณฑล
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอแจ้งกำหนดวันปิดรับสินค้าในวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2563 เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งมีกำหนดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
  • กรณีการจัดส่งเข้า DC CP all (7-11) ทางบริษัทฯ จะติดต่อสอบถามไปยังท่านลูกค้าที่ใช้บริการ เพื่อทำการวางแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สำหรับการส่งสินค้าเข้า Mega Home / MM Market / ไทวัสดุ/วิลล่า/ฟู้ดแลนด์ Home Pro / Lotus DC ที่่่มีกำหนดส่งของ PO ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ รบกวนให้ทางลูกค้าที่ใช้บริการ ทำการขอเลื่่อนกำหนดส่งใน POออกไปหลังวันเปิดงาน เพื่อป้องกันการปฏิเสธการรับสินค้าของผู้รับปลายทาง
  • สำหรับการส่งสินค้าเข้า Makro / Bic C / Bic C Extra ที่มีกำหนดส่งของ PO ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ รบกวนให้ทางลูกค้าที่ใช้บริการ นำสินค้ามาส่งที่ สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล ก่อนวันปิดรับสินค้า ล่วงหน้า 2 วัน
  • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ แผนกบริการลูกค้า 02-889-4881-8 และ 02-889-4819-21


Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click