บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานบริหาร บริษัท บลู แอนด์ ไวท์กรุ๊ป ได้มอบรถบรรทุกให้กับมูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา ไว้เพื่อบรรทุกอาหารให้กับช้างที่อยู่ในความดูแลของ บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีทั้งช้างแก่ ช้างป่วย และช้างเร่ร่อน ที่ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้อยากให้ทุกคนหันมาดูแลช้างกันมากขึ้น ซึงช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรามาแต่สมัยโบราณ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานบริหาร บริษัท บลู แอนด์ ไวท์กรุ๊ป ได้มอบรถบรรทุกให้กับมูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา ไว้เพื่อบรรทุกอาหารให้กับช้างที่อยู่ในความดูแลของ บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีทั้งช้างแก่ ช้างป่วย และช้างเร่ร่อน ที่ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้อยากให้ทุกคนหันมาดูแลช้างกันมากขึ้น ซึงช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรามาแต่สมัยโบราณ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานบริหาร บริษัท บลู แอนด์ ไวท์กรุ๊ป ได้มอบรถบรรทุกให้กับมูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา ไว้เพื่อบรรทุกอาหารให้กับช้างที่อยู่ในความดูแลของ บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีทั้งช้างแก่ ช้างป่วย และช้างเร่ร่อน ที่ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้อยากให้ทุกคนหันมาดูแลช้างกันมากขึ้น ซึงช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรามาแต่สมัยโบราณ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานบริหาร บริษัท บลู แอนด์ ไวท์กรุ๊ป ได้มอบรถบรรทุกให้กับมูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา ไว้เพื่อบรรทุกอาหารให้กับช้างที่อยู่ในความดูแลของ บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีทั้งช้างแก่ ช้างป่วย และช้างเร่ร่อน ที่ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้อยากให้ทุกคนหันมาดูแลช้างกันมากขึ้น ซึงช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรามาแต่สมัยโบราณ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานบริหาร บริษัท บลู แอนด์ ไวท์กรุ๊ป ได้มอบรถบรรทุกให้กับมูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา ไว้เพื่อบรรทุกอาหารให้กับช้างที่อยู่ในความดูแลของ บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีทั้งช้างแก่ ช้างป่วย และช้างเร่ร่อน ที่ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้อยากให้ทุกคนหันมาดูแลช้างกันมากขึ้น ซึงช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรามาแต่สมัยโบราณ

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click